Review sách 21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo

Songoku đã review
review bởi Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Hình đính kèm


Review khác về sách này 1
Lee Ji-eun đã review sách này

Lãnh đạo là một nghệ thuật, có lẽ vì thế mà nhiều đầu sách về lãnh đạo viết rất hoa mĩ mà nội dung hữu ích chả được bao nhiêu, riêng sách của John C. Maxwell thì khác, ông đúc kết nghệ thuật lãnh đ...

chi tiết