Review sách Lá Thư Hè

Mọt Kidz đã review
review bởi Ninh Đăng Đạt
Ninh Đăng Đạt


Review khác về sách này 3
Binh Boog đã review sách này

Hè về rồi, cái nắng, cái nóng, cái oi nồng của những cơn mưa đầu mùa. Phượng đã đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran ồn ã. Hè về là lý do rất liên quan đến việc đọc một quyển sách nhỏ xinh, dễ thương về mù...

chi tiết