Án Mạng Tiệc Hallowe'en
by Agatha Christie
1 reviews

Review Án Mạng Hallowe'en - Agatha Christie

Đây là quyển đầu tiên mình đọc của tác giả, hiện tại đang đọc cuốn thứ 2 và có đọc qua một vài tác phẩm của tác giả.

Mình cũng đọc qua một số quyển của Agatha Christie rồi, nhưng quyển này lại theo một lối viết khác, hơi nhẹ nhàng. Tác giả bắt đầu bằng câu chuyện bình dị. Lối viết tác giả rất hay nhưng có vẻ hơi nhẹ nhàng,... đọc tiếp
Sói Hoang đã thêm 10 sách vào thư viện