2 quyển sách
Làm Thế Nào Để Đọc Sách Hiệu Quả
Nguyễn Cảnh Bình, Nguyễn Thụy Anh, Dương Linh, Rosie Nguyễn, Nguyễn Hoàng Ánh
3