Review sách Liễu Phàm Tứ Huấn (Tái Bản 2017)

Sen Lão đã review

Cuốn sách lấy giáo lý Phật Giáo làm căn bản để triển khai việc tu thân, đạo đức và hành thiện giúp đời.

Với những cuốn sách như này mình xin review về hình thức đó là bìa đẹp bình an, sách nhỏ mỏng có thể mang đi mọi nơi, mỗi ngày có thể đọc lại những điều căn dặn để hoàn thiện mình hơn; đặc biệt là trong sách có nhân vật, câu chuyện, sự chuyển hoá vì vậy mà dễ dàng tiếp cận!

Sau đây là một đoạn trích trong sách:

Tuy bảo số mạng nhất định có, nhưng chỉ người bình thường mới có số mạng trói buộc. Nếu là một vị cực thiện thì số mạng không thể câu thúc vị ấy được. Đã hai mươi năm nay ông đều bị Khổng tiên sinh đoán định cả, chưa từng đem số mạng câu thúc thì đấy là kẻ phàm phu. Xem như thế ông chẳng phải phàm phu thì là gì chứ?

Liễu Phàm hỏi Thiền sư Vân Cốc: "Theo ngài nói rốt cục có thể vượt qua số mạng chăng?"

Thiền sư đáp: "Số mạng do ta tự tạo, phước đức do mình tự cầu" (ta làm ác thì tự nhiên mất phước; mình tu thiện thì tự nhiên được phước).