Review sách Khoa Học Và Khám Phá - Bản Thiết Kế Vĩ Đại (Tái Bản 2018)

Sen Lão đã review

Mục đích của khoa học là tìm cái hoàn hảo, cái tuyệt đối và dự báo được.

🎯🎯

Nếu như các mọt của Gobe có một người bạn yêu khoa học, nhất là khoa học về vũ trụ, thì có lẽ đã từng nghe qua câu nói: “Nếu như bạn có thể biết được tất cả mọi thứ về tất cả các nguyên tử trong vũ trụ bao la này, thì bạn có thể biết được tương lai của mọi người, của vũ trụ, và cả số tiền trong ví của bạn vào đúng 15 năm sau”, hay đại loại vậy. Nhưng khi bạn tìm hiểu kỹ thì con người không thể nào biết tất cả mọi thứ về vũ trụ được.

🔮🔮🔮

“Bản thiết kế vĩ đại - The Grand Design” là một tác phẩm của nhà Vật lý lý thuyết nổi tiếng Stephen Hawking, thường được biết đến với “Lược sử thời gian”, và nhà vật lý Leonard Mlodinow, người được miêu tả là nhà khoa học hơi theo hướng truyền thông.

🚀🚀🚀

Quyển sách nói về một trong những khát vọng lớn lao nhất của Vật lý nói riêng và các ngành khoa học ứng dụng nói chung. Đó chính là tìm cách dung hoà tất cả các định luật vật lý trong một tập hữu hạn các mệnh đề liên kết với nhau, gọi là lý thuyết-M.

💡🎯💡

Lý thuyết này có một cái tên bí ẩn mà chính Stephen Hawking và tất cả mọi người đều chẳng ai rõ. Thế nhưng ai quan tâm tên gọi làm gì, cái quan trọng là nội dung, và tính đến hiện tại vẫn chưa nhà khoa học nào tìm thấy lý thuyết-M (mà cũng có thể là không hề tồn tại lý thuyết đó).

❌❌

Stephen Hawking sẽ cho các bạn thấy lý thuyết - M đó cần phải như thế nào và phải có những gì bên trong nó, để những người đi sau ông có thể tìm được lý thuyết đó sau cuộc tìm kiếm 3000 năm, đương nhiên là đi kèm theo giải Nobel nếu tìm được, hoặc chứng minh là lý thuyết - M không thể có.

🔑🔑🔑

Đối với các nhà khoa học, thì thà tìm được cái mình cần hơn là chứng minh rằng cái mình cần không có thiệt. Dù thế nào đi chăng nữa, việc tìm được một lý thuyết tối hậu sẽ làm cho mọi hiện tượng trong vật lý đều sáng tỏ.