Sam Nguyen đã thêm 1 sách vào thư viện
Anh hùng xạ điêu
by Kim Dung
0 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Sam Nguyen đang tìm 1 sách
Mình đọc online được 47 chương đang rất mượt mà và truyện đang kể theo ngôi thứ ba. Tự nhiên qua chương 48 đổi thành ngôi thứ nhất, tìm ở trang web đọc online nào cũng là ngôi thứ nhất, không biết trong sách kể theo ngôi nào. Nếu là ngôi ba thì mình muốn mua luôn để đọc cho mượt mà cảm xúc lúc đầu.
Bộ bộ kinh tâm
by Đồng Hoa
5 reviews