Review sách Truyện Ngắn Nam Cao

Quang Huy Vu Ngoc đã review


Review khác về sách này 1
Phú Vương Trọng đã review sách này

Trong trường lớp học sinh Việt Nam được học một số truyện ngắn của Nam Cao. Đương nhiên những truyện được tuyển chọn là những truyện đặc sắc nhất của ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta n...

chi tiết