Review sách Sử Việt – 12 Khúc Tráng Ca

Quang Huy Vu Ngoc đã review


Review khác về sách này 2
Huy Sơn đã review sách này

Bỏ qua một số lỗi của cuốn sách thì đây là cuốn sách lịch sử hay nhất mình từng đọc, có thể do mình đọc chưa nhiều nhưng phải nói nó quá hay đúng chất những khúc tráng ca, có những đoạn đọc mà rùng...

chi tiết