Quan Nguyen đã thêm 1 sách vào thư viện
Tư Duy Nhanh Và Chậm (Tái Bản 2017)
by Daniel Kahneman
5 reviews
Có 15 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể