Đại Quốc sư Trần Dần

Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 3 Tập)
by La Quán Trung
3 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Một bộ kỳ thư cực kỳ nổi tiếng và đã có không biết bao nhiêu giấy mực, ngôn từ để viết về nó rồi. Trên quan điểm của mình, thực sự chỉ muốn recommend mọi người đọc tác phẩm này vì mình chưa đủ trình viết review về nó :))

Bộ sách của mình là bộ do NXB Trẻ phát hành, có 2 tập – 120 chương và mình chỉ đọc mỗi bộ ấy chứ không xem qua các ấn bản khác nên không biết & không... đọc tiếp
Để nói về quyển sách này, mình sẽ trích đoạn giới thiệu sách, đầy đủ, xúc tích và ngắn gọn: “Loài người vốn tự cho mình là thượng đẳng, có quyền thống trị muôn loài. Người giết vật không phải ác, người ăn thú chẳng phải dã man. Như vậy, nếu một ngày nào đó, một sinh vật khác mạnh và giỏi hơn xuất hiện, giết hại chúng ta không chút thương tâm, chúng ta sẽ nghĩ sao?”. Câu hỏi “ch... đọc tiếp