by Sadegh Hedayat. Dịch Giả: Hà Vũ Trọng.

Review sách Tủ Sách Tinh Hoa Văn Học - Con Cú Mù