by Đoàn Tử Huyến (biên dịch)

Review sách Trái Tim Chó (2016)Review khác về sách này 1