Review sách Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy BộReview khác về sách này 2
tama đã review sách này

Mình mua cuốn này trong hội sách cũ (vì nghe tiếng Haruki Murakami đã lâu mà chưa có dịp diện kiến), xui xẻo thế nào lại mua nhầm quyển sách lỗi, thế là mình quyết tâm đọc cho thấm để khỏi tiếc. Nh...

chi tiết