Review sách Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa SổReview khác về sách này 1
Hana Hanhhan đã review sách này

Trước hết phải nói tôi không phải fan Nguyễn Nhật Ánh. Các sáng tác của ông ngoài vài tập Kính Vạn Hoa lẻ tẻ và cuốn Bàn Có Năm Chỗ Ngồi tôi cũng chưa đọc gì khác. Vốn tự thấy không phù hợp với giọ...

chi tiết