Review sách Cá Voi Đỉnh NúiReview khác về sách này 1
Thư Lâm Bookstore đã review sách này

Bạn nhận ra mục tiêu của cuộc đời mình, nơi mình thuộc về, mình muốn trở thành ai. Rồi bạn không ngừng không ngừng hướng đến mục tiêu đó, bất chấp điều đó có vẻ bất khả thi đến mức nào. Bạn tìm thấ...

chi tiết