Vợ Nhặt (Tập Truyện Ngắn)
by Kim Lân
3 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Vợ Nhặt (Tập Truyện Ngắn)

Vợ Nhặt (Tập Truyện Ngắn) - Kim Lân

Kim Lân là một tác giả được giới thiệu đến hai lần trong sách giáo khoa ngữ văn, đầu tiên là với truyện ngắn Làng và sau đó, trong cuốn ngữ văn 12 là truyện ngắn Vợ Nhặt. Trái với Nam Cao, khi mình đọc thêm nhiều tác phẩm của ông thì phát hiện ra ông không chỉ là người viết 'Chí Phèo' và 'Lão Hạc' - những truyện ông viết, mặc dù hầu hết vẫn là chủ nghĩa hiện thực nhưng ở đó còn những cái khác với 2 tác phẩm trong sách giáo khoa - những cái mà không ai biết được nếu không đọc nhiều Nam Cao. Ở Kim Lân, mình cảm giác như đọc 2 tác phẩm của ông được giới thiệu trong sách giáo khoa đã là đủ rồi. Vì ngoài ra những truyện khác của ông cũng xoay lòng vòng những chủ đề đó, cũng là tố cáo hiện thực như trong Vợ Nhặt, cũng là cảm hứng đất nước, chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ trong truyện ngắn Làng. Cách viết của ông gần như mình không thấy được sự biến đổi, không biết có phải là do những truyện được chọn trong đây là cùng một khoảng thời gian trong đời của ông hay sao nữa. Mình vẫn nghĩ những truyện của Kim Lân có chất riêng và cách viết cách mô tả, dùng từ cũng rất hay. Nhưng mặt khác, mình cũng nghĩ là những truyện khác của ông cũng không đa dạng mấy so với Vợ Nhặt và Làng. Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều truyện ngắn từ một tác giả thuộc dòng văn học hiện thực được giới thiệu trong sách giáo khoa : Giữa Nam Cao và Kim Lân, mình nghĩ Nam Cao 100 lần đáng đọc hơn.Review khác về sách này 2
Theo Nguyên Hồng: ''Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn’’, thật vậy, các tác phẩm của ông hầu hết đều gắn liền với cuộc sống làng... chi tiết
Kim Lân là tác giả yêu thích của tôi, mặc dù Vợ nhặt không phải là tác phẩm tôi thích nhất của Kim Lân nhưng Vợ nhặt vẫn là một trong những truyện ngắn để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, kể cả ... chi tiết