Tiếp Cận Văn Học Pháp
by Liễu Trương
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tiếp Cận Văn Học Pháp

Tiếp Cận Văn Học Pháp - Liễu Trương

Đầu tiên là đề nghị đổi tên,Tiếp Cận Văn Học Pháp - nên đổi tên thành Tiếp Cận Văn Học Hiện Đại Pháp. Vì ngoài ngoại lệ là nhà thơ Baudelaire, trong quyển này chỉ toàn đề cập tới văn học Pháp thế kỉ 20 mà thực ra phần đó chủ yếu là nói về phong trào thơ mới của Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi tập thơ Les Fleurs du Mal của Baudelaire như thế nào. Trên bề mặt, quyển sách giới thiệu và phân tích một vài tựa sách và tác giả Pháp nổi tiếng của thế kỉ 20. Bắt đầu từ thơ của Baudelaire đến tiểu thuyết, tiểu luận và kết thúc với thể loại truyện ngắn.

Tư liệu không phải thuộc loại phong phú nhất mình từng gặp nhưng khá nhiều, đủ để người đọc biết sơ về những tác giả, tác phẩm đề cập. Điểm yếu của quyển này ngoài sai sót nhỏ về số liệu, chắc là in nhầm hoặc tác giả quên check lại, là dịch dở. Có nhiều trích dẫn, đọc vào là biết người viết tự dịch chứ không lấy từ bản dịch tiếng Việt nào, từ ngữ rất quê mùa, đọc rất chán. Người viết khi viết về những tác phẩm này lại cũng hay lan man, không đúng với mục đích giới thiệu văn học Pháp với bạn đọc. Nghe thì nặng quá thật, nhưng thật sự là đọc vào không cảm giác muốn chạy ngay ra ngoài tiệm mua cuốn sách về đọc. Nhiều chỗ spoil hết truyện - không đổ lỗi cho người viết được vì phải giới thiệu hết cho người đọc biết chứ, nhưng đọc thấy hơi tiêng tiếc.

Đánh giá chung : 2 / 5 (Hoan hô vì có để nguồn tài liệu rất đầy đủ ở trang cuối của mỗi phần - nhiều người không được có tâm như vậy -)