Nhà (Tái Bản)
by Nguyễn Bảo Trung
2 reviews

Nhà của Nguyễn Bảo Trung là cuốn sách viết theo lối thiền định đầu tiên mà mình đọc. Mình đến với Nhà như một cái duyên. Nhân một ngày xám ngoét, lang thang trên hiệu sách online thì gặp Nhà. Bìa sách xanh mát và cách trình bày bìa đơn giản khiến mình nghĩ mình nhất định cần nó. Và cho đến những trang sách cuối cùng thì mình nhận ra mình cần NHÀ thật.

Nhà là tấm ... đọc tiếp
Avocado Elle đã cho Nguyễn Minh Tuấn mượn sách
Nước Đại Nam Đối Diện Với Pháp Và Trung Hoa (1847 - 1885)
by Yoshiharu Tsuboi
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Avocado Elle đã thêm 1 sách vào thư viện
Nhà (Tái Bản)
by Nguyễn Bảo Trung
2 reviews

Mình chẳng biết mào đầu cho chiếc review này thế nào nữa, nhưng mình cảm thấy cần viết chút gì đó.. vì quyển này khá sweet :")). Chẳng hiểu có phải do mình luôn có cảm tình với những ấn phẩm của báo Hoa hay không...

Mình vẫn chỉ đang 17, mình cũng là người "touchy", và không thể phủ nhận chuyện một đứa touchy 17 vẫn thích đọc chuyện tình cảm được. Mặc dù có một giai đoạn ... đọc tiếp
D Free Book
Mạnh dạn cười “Hihihi”. Mình mới 20 thôi, nhưng mình cũng muốn có ny