Avocado Elle đã cho Nguyễn Minh Tuấn mượn sách
Nước Đại Nam Đối Diện Với Pháp Và Trung Hoa (1847 - 1885)
by Yoshiharu Tsuboi
0 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Avocado Elle đã thêm 1 sách vào thư viện
Nhà (Tái Bản)
by Nguyễn Bảo Trung
1 reviews
Can Đảm Để Yêu
by Nhà Số 5
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Mình chẳng biết mào đầu cho chiếc review này thế nào nữa, nhưng mình cảm thấy cần viết chút gì đó.. vì quyển này khá sweet :")). Chẳng hiểu có phải do mình luôn có cảm tình với những ấn phẩm của báo Hoa hay không...

Mình vẫn chỉ đang 17, mình cũng là người "touchy", và không thể phủ nhận chuyện một đứa touchy 17 vẫn thích đọc chuyện tình cảm được. Mặc dù có một giai đoạn ... đọc tiếp
D Free Book
Mạnh dạn cười “Hihihi”. Mình mới 20 thôi, nhưng mình cũng muốn có ny
Avocado Elle
:") Bạn ngộ ghê đó nhỉ.
Avocado Elle đã thêm 1 sách vào thư viện
Can Đảm Để Yêu
by Nhà Số 5
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
by Cửu Nguyệt Hi
2 reviews

4/5 :"> vì càng ngày càng khó tính

Nhiều hơn một cuốn tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn

Mình cứ nghĩ rằng sau “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa, mình sẽ không động đến tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn nữa, nhưng nhờ “anh Bắc” (:v), nhờ Better Day, mình vẫn tìm đến “Thời niên thiếu của anh và em”.

Mỗi nhân vật trong hai tiểu thuyết này đ... đọc tiếp