27 quyển sách
Organ Mùa Xuân
Kazumi Yumoto
4
Trà Hoa Nữ
Alexander Dumas
2
Tam Thể
Lưu Từ Hân
4
Cánh đồng Bất Tận
Nguyễn Ngọc Tư
22
Đồi Gió Hú
Emily Bronte
12
Con Đường Hồi Giáo
Nguyễn Phương Mai
13
Đi Qua Hoa Cúc
Nguyễn Nhật Ánh
15
Nhà Giả Kim
Paulo Coelho
73
Khu Vườn Mùa Hạ
Kazumi Yumoto
23
Jane Eyre
Charlotte Bronte
8
Hai Số Phận
Jeffrey Archer
8
Ông Già Và Biển Cả
Ernest Hemingway
22