Đọc Vị Bất Kỳ Ai
by TS. David J. Lieberman
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Đọc Vị Bất Kỳ Ai

Phạm Trang đã review

Quyển sách nên có trong đời của mỗi người.Review khác về sách này 1
Đại loại là “Đọc vị bất kì ai” chỉ cho ta thấy được rằng: mọi hành động, lời nói của con người đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ cảm xúc của họ, từ những cử chỉ nhỏ nhất như việc nhìn vào tay khi lấy lo... chi tiết