Không Gia Đình
by Hector Malot
61 reviews
Có 71 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOT

Khi nghe đám bạn tích cực giới thiệu quyển sách này thì tôi cũng mua về đọc thử, và đúng là xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

Nói thật đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc lại nhiều lần đến thế. Ngay từ lúc bắt đầu, tác giả đã mở ra một câu chuyện đến từ một vùng quê hẻo lánh nước Pháp, một cốt chuyện mới mẻ mà tôi chưa bao giờ được... đọc tiếp