1 quyển sách
Seoul Đến Và Yêu
Quỳnh in Seoul ( Vũ Hương Quỳnh )
9