by Shinkai Makoto

Review sách Your Name

Pham Daisy đã review


Review khác về sách này 1
Võ Hồ Thị Ngọc Trinh đã review sách này

" Con người sẽ quên đi những điều quan trọng. Nhưng họ vẫn sẽ tranh đấu để nhớ". Your name bắt đầu như thế, bắt đầu từ những con người đang cố gắng tranh đấu để nhớ về nhau. Đó là câu chuyện về một...

chi tiết