Review sách 5 Mùa (Ấn Phẩm Kỉ Niệm 60 Năm Thành Lập NXB Kim Đồng)

Pham Daisy đã review
Hình đính kèm


Review khác về sách này 3
Hồng Luân đã review sách này

Nguyễn Du là một trong những tác gia lớn nhất của nền văn học Việt Nam từ trước cho tới nay. Cụ có rất nhiều những tác phẩm để đời như Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Độc Tiểu Thanh ký. Như...

chi tiết
Lê Huy đã review sách này

    Nói tới nền văn học của Việt Nam, trước hết chúng ta phải nhắc đến đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và kiệt tác để đời của ông: "Truyện Kiều". Viết Truyện Kiều, Nguyễn Du chỉ khiêm nhườn...

chi tiết