Review sách Hành Trình Về Phương Đông (Tái Bản)

Pham Daisy đã review


Review khác về sách này 2
Bắc Ninh Yêu Dấu đã review sách này

Hành Trình Về Phương Đông mở ra một chân trời mới về Đông Tây gặp nhau, để khoa học Minh triết hội ngộ, để Hiện đại Cổ xưa giao duyên, để Đất Trời là một. Thế giới, vì vậy đã trở nên hài hòa hơn, r...

chi tiết