Thật sự thì suýt vì cái tên truyện sặc mùi liên tưởng mà mình bỏ qua truyện này rồi. Truyện kể về một nữ tướng quân Tu La khát máu, quyền khuynh thiên hạ, cả kinh thành không công tử hào hoa nào dám lấy làm vợ. Thế mà Thái hậu lại chỉ hôn nàng cho vương gia không ngày nào không phải uống thuốc. Ngay khi nghe tên của vị vương gia đó, nàng gật đầu cái rụp. Tại sao?

Vợ - tướ... đọc tiếp
Peos Vi đã thêm 1 sách vào thư viện
Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới
by Quất Hoa Tán Lý
2 reviews