by Guillaume Musso

Review sách Rồi Sau Đó...

Patrick Lê đã review


Review khác về sách này 1
Thái Thị Cẩm Vân đã review sách này

Tôi đã đọc "Rồi sau đó" đến lần thứ hai, điều mà không phải đối với cuốn sách nào tôi cũng như vậy. Lần đầu tiên là từ hơn một năm trước, và đến giờ khi đọc lại, dù mạch truyện tôi đã ít nhiều khôn...

chi tiết