Đây là những quyển sách mà OBook đã tặng trong các Event - Mini Game
5 quyển sách