Review sách Paris Trong Hộp Giày

OBook Team đã review
review bởi Tiki
Tiki


Review khác về sách này 1
Quang Huy Vu Ngoc đã review sách này

Cuốn sách này mình được Obook tặng, mà có cả dấu đỏ của First New luôn, mình chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận. Mình đã đọc hết cuốn sách trong ngày hôm đó, và sau đây là một số cảm nhận của mình:

chi tiết