Bí Mật Chiếc Xô Cảm Xúc
by Tom Rath & Donald O.Clifton
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Bí Mật Chiếc Xô Cảm Xúc

Phương Thảo đã review

Có thể nói 2 cuốn sách Bí mật chiếc xô cảm xúc và cuốn Bài học kì diệu từ chiếc xe rác là 2 cuốn sách tuy nhỏ nhưng nội dung rất hữu ích cho những ai dễ bị ảnh hưởng bởi các hành vi tiêu cực từ người khác.

Về hình thức cuốn sách khá mỏng nên dễ dàng mang theo bên mình và đọc đi đọc lại nhiều lần để nghiền ngẫm hơn. Về nội dung tác giả đã sử dụng hình ảnh chiếc xô để ẩn dụ rằng mỗi chúng ta đều mang trong mình một chiếc xô cảm xúc và với"chiếc gáo" vô hình, ta có thể làm nó đầy hay vơi chiếc xô của chính mình và của cả người khác là do chính cảm xúc và hàn vi của chúng ta. Ai cũng biêt tầm quan trọng của cảm xúc, cảm xúc điều khiển hành vi của chúng ta. Bằng các phân tích và dẫn chứng cụ thể, tác giả đã nêu tác động của cảm xúc tới các khía cạnh đời sống của chúng ta như năng xuất lao động, ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần,thậm chí cảm xúc tiêu cực có thể lấy đi cả mạng sống của con người đồng thời tác giả đưa ra các cách hiệu quả để tăng cường cảm xúc tích cực cho mọi người như làm thât nhiều điều tốt đẹp, kết nối tinh thần, cho đi một cách chân thành, không vụ lợi...
Khi đọc cuốn sách này mình lại nhớ đến hình ảnh chiếc cốc đầy một nửa, nó cũng là hình ảnh điển hình cho việc làm chủ cảm xúc của mình. Khi bạn có cảm xúc vui vẻ, tích cực bạn sẽ thấy cốc nước đày một nửa, nhưng khi bạn buồn bã , tiêu cực bạn sẽ thấy cốc nước vơi đi mộ nửa. Mình nghĩ ai cũng nên mọt lần trong đời đọc qua cuốn sách nhỏ xinh này để có thể hiểu và làm chủ cảm xúc của mình, đừng quên tham khảo cả cuốn Bài học kì diệu từ chiếc xe rác.