Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
by J. K. Rowling
2 reviews
Trong tác phẩm này, J.K Rowling đã rất xuất sắc trong việc tạo dựng và miêu tả tâm lý nhân vật. Mỗi nhân vật hiện ra với một sự thu hút riêng. Sự xung đột giữa Harry và Ron diễn ra rất tự nhiên và làm tôi thấy khoái trá quá chừng. Bạn đâu có muốn thằng bạn mình nổi tiếng như vậy đâu phải không? Nhất là khi Ron luôn mờ nhạt, dùng đồ thừa và đang có một nỗi ấm ức hờn giận bị tíc... đọc tiếp