Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào? (Tái Bản 2017)
by Nguyễn Cảnh Bình
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào? (Tái Bản 2017)

Quyển sách này giúp chúng ta thấy rõ được quá trình đấu tranh không ngừng của các nhà học giả, các nhà lập pháp, các lãnh đạo và nhân dân Mỹ, họ đã đấu tranh như thế nào để có được bộ hiến pháp Mỹ và luật pháp Mỹ luôn tiến bộ vượt trội lên hàng đầu thế giới như vậy.

Nhìn lại cả quá trình hình thành nên hệ thống pháp luật của Mỹ, ta biết được họ đã phải đổ biết bao mồ hôi và xương máu để tranh luận, đấu tranh, chiến đấu như thế nào mới được như ngày hôm nay! Quả là không có cái gì tự nhiên mà có cả, để luôn giữ được vị trí top đầu thế giới họ đã phải đổ mồ hôi, xương máu rất nhiều!

Nhìn vào đó chúng ta sẽ nhận ra hệ thống luật pháp của chúng còn thiếu điều gì? cần phải làm gì? và làm như thế nào?

Ngoài ra còn rất nhiều điều thú vị khác chờ bạn khám phá!

Chúc các bạn vui vẻ!