Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào? (Tái Bản 2017)
by Nguyễn Cảnh Bình
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Quyển sách này giúp chúng ta thấy rõ được quá trình đấu tranh không ngừng của các nhà học giả, các nhà lập pháp, các lãnh đạo và nhân dân Mỹ, họ đã đấu tranh như thế nào để có được bộ hiến pháp Mỹ và luật pháp Mỹ luôn tiến bộ vượt trội lên hàng đầu thế giới như vậy.

Nhìn lại cả quá trình hình thành nên hệ thống pháp luật của Mỹ, ta biết được họ đã phải đổ biết bao mồ hôi ... đọc tiếp
Đắc Nhân Tâm
by Dale Carnegie
39 reviews
Có 92 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Quyển sách giúp chúng ta hiểu rõ về tâm lý của người khác, để từ đó biết đưa ra cách đối nhân xử thế sao cho hợp tình hợp lý, được việc nhất, để đôi bên cùng thắng!

Biết những bí quyết và phương pháp ấy còn giúp chúng ta quy tụ được lòng người, quy tụ được nhiều nhân tài, hiền tài cùng đoàn kết chung vai sát cánh đồng tâm hiệp lực với mình vượt qua khó khăn!

Ngoài... đọc tiếp
Mưu Hèn Kế Bẩn Nơi Công Sở (Tái Bản 2017)
by Mike PhippsColin Gautreys
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Quyển sách vạch rõ ra cho chúng ta thấy và hiểu rõ các thủ đoạn cạnh tranh tiêu cực bẩn thỉu ở bất kỳ nơi làm việc nào (công sở, cơ quan, công ty...) chứ không chỉ ngoài thương trường hay chốn quan trường chính trị mới có điều này. Trong cuộc sống vẫn còn bề bộn nhiễu nhương như hiện nay thì nơi đâu cũng là chiến trường. Nếu chúng ta không sớm trang bị cho mình những kinh nghiệ... đọc tiếp
Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?
by Nguyễn Cảnh Bình
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Quyển sách này giúp chúng ta thấy rõ được quá trình đấu tranh không ngừng của các nhà học giả, các nhà lập pháp, các lãnh đạo và nhân dân Mỹ, họ đã đấu tranh như thế nào để có được bộ hiến pháp Mỹ và luật pháp Mỹ luôn tiến bộ vượt trội lên hàng đầu thế giới như vậy.

Nhìn lại cả quá trình hình thành nên hệ thống pháp luật của Mỹ, ta biết được họ đã phải đổ biết bao mồ hôi ... đọc tiếp