Review sách Harvard Bốn Rưỡi Sáng

Nhung Huynh đã review


Review khác về sách này 1
Phan Anh Hùng đã review sách này

Harvard bốn rưỡi sáng sử dụng hình ảnh Harvard như một biểu tượng xuyên suốt, kể lại các câu chuyện có tính cách điệu về Harvard như một phương thức nhằm thu hút bạn đọc đến với cuốn sách, để từ đó...

chi tiết