Sách đã review 3
Nhung Huynh đã review sách

This book is suitable for Kindergarten - 2. It's about the inspiring of Grace Hoper. Naughty girl page recommended this book to me. Although I am an adult, but this book is still good. Sometimes, the bug in your program is not a visual bug, not by algorithm, syntax error but is a real bug, an animal.

HEY!!! You should borrow it because it is free and interesting. I would be happy to lend to you!

xem chi tiết
Nhung Huynh đã review sách

This book is suitable for Kindergarten - 2. It's about the inspiring of Grace Hoper. Naughty girl page recommended this book to me. Although I am an adult, but this book is still good. Sometimes, the bug in your program is not a visual bug, not by algorithm, syntax error but is a real bug, an animal.

HEY!!! You should borrow it because it is free and interesting. I would be happy to lend to you!

xem chi tiết
Nhung Huynh đã review sách

Đây là cuốn sách hay, có nhiều quote, kiểu lên dây cót tinh thần cho bạn.

Mặc dù có một số độc giả cũng hỏi là liệu có phải ở Harvard, bốn rưỡi sáng vẫn đông người trong thư viện như tác giả mô tả hay không? Theo mình thì mình nghĩ là có thể có người nhưng đông thì chắc ...

xem chi tiết