Con gái phải mạnh mẽ

Ploy Ngọc Bích

"Con gái phải mạnh mẽ" ,

sao lại không?

Đó là cụm từ mà tôi dùng để miêu tả cuốn sách này, ngay từ khi nhìn thấy tiêu đề.

Và điều đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu về cuốn sách này chính là Ploy Ngọc Bích, tác giả của cuốn sách. Chưa... đọc tiếp
Như Quỳnh đã thêm 1 sách vào thư viện