5 Bước Giải Mã Giấc Mơ
by Gillian Holloway, PhD
1 reviews

Review sách 5 Bước Giải Mã Giấc Mơ

Aliver Drandery đã review

Đây là một cuốn sách selfhelp, giúp bạn giải mã được cách tiềm thức trò chuyện với ý thức.
Đây không phải là một cuốn sách khoa học, nó sẽ không chứng minh cho bạn thấy tại sao giấc mơ lại phản ánh tiềm thức của con người.

Nếu bạn đã tìm hiểu về tâm lý, tin vào sức mạnh của tiềm thức và tin vào khả năng truyền tải tiềm thức của giấc mơ, đây sẽ là một cuốn sáchcô đọng, trực tiếp đưa cho bạn các hướng dẫn cần thiết để tiếp cận miền ý nghĩa của giấc mơ.
Nội dung sách không quá dài dòng, cũng không quá chung chung, ngôn ngữ dễ hiểu, sẽ là một cuốn sách dễ đọc cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao giấc mơ lại phản ánh tiềm thức của bạn?", bạn sẽ thất vọng toàn tập. Hãy nhớ rằng đây là một cuốn sách selfhelp, và những gì tác giả làm là hướng dẫn bạn, không phải là chứng minh luận điểm cho bạn xem.