Ngữ Yên đã thêm 7 sách vào thư viện
Pippi Tất Dài
Astrid Lindgren
5
Tình Kiếp Tam Sinh
Cửu Lộ Phi Hương
6
Peter Pan (Matthew Barrie)
James Matthew Barrie
2