Review sách Bồ Câu Không Đưa Thư - Tái bản 03/2014

Nhật Trang đã review


Review khác về sách này 2
Din Din đã review sách này

Tôi xem Áo trắng sân trường trước khi đọc tác phẩm này. Khoảng thời gian giữa hai việc này khá dài, chắc cũng gần 10 năm.

chi tiết