Nhật Linh review sách này 4

Lúc còn bé, mình chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, cũng hay hát mấy câu đồng dao truyền miệng. Kiểu như:

"Chi chi chành chành

Trái chanh nổi lửa

Con ngựa đứt đuôi

Ba vương ngũ đế

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ập"

Hồi đó, mình chưa hiểu hết, chỉ nghĩ được là mấy câu từ này có vẻ tối nghĩa quá. Sau đó lớn lên th... đọc tiếp
Nhật Linh review sách này 5
Đúng như cái tên "SỐNG MÒN", những nhân vật trong truyện cứ lầm lũi sống một đời trong đói khổ, tăm tối, bi kịch và mục ruỗng dần theo năm tháng. Không hiểu sao nhưng mình có cảm giác nhân vật Thứ cũng một phần mang dáng dấp của Nam Cao. Sau khi đọc xong quyển này mình mới thực sự thích văn Nam Cao, trước đây văn học phổ thông có tác phẩm về Chí Phèo, dù học qua nhưng mình cũng... đọc tiếp