by Sherryl Sandberg, Nell Scovell

Review sách Dấn Thân

Nhật Linh đã review


Review khác về sách này 4
Phan Anh Hùng đã review sách này

Đây có lẽ là một cuốn sách dành cho phụ nữ. Sheryl Sandberg tác giả cuốn sách này là giám đọc hoạt động của facebook và đứng trong danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất ngành kinh doanh,... Cuokns sác...

chi tiết
Koyagi đã review sách này

Trong mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta luôn có những cảm xúc và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, nhưng có những thứ đã in đậm trong tiềm thức rồi, thì rất ...

chi tiết