Trẻ Em Thời Chiến - Sách Ảnh
by Nhiều Tác Giả
1 reviews

Review sách Trẻ Em Thời Chiến - Sách Ảnh

Nhật Linh đã review

Sách là tập hợp những bức ảnh của những đứa trẻ giữa thời chiến tranh. Tuy chỉ là những bức hình trắng đen nhưng vẫn nhìn thấu được sự trong trẻo của tuổi thơ. Càng xem làm mình càng nhớ đến một câu đã từng đọc đâu đó trên internet "có một thế hệ đang dẫn mất đi"