Trẻ Em Thời Chiến - Sách Ảnh
by Nhiều Tác Giả
1 reviews

Sách là tập hợp những bức ảnh của những đứa trẻ giữa thời chiến tranh. Tuy chỉ là những bức hình trắng đen nhưng vẫn nhìn thấu được sự trong trẻo của tuổi thơ. Càng xem làm mình càng nhớ đến một câu đã từng đọc đâu đó trên internet "có một thế hệ đang dẫn mất đi"

... đọc tiếp
Nhật Linh đã thêm 1 sách vào thư viện
Trẻ Em Thời Chiến - Sách Ảnh
by Nhiều Tác Giả
1 reviews
Kinh Thi Việt Nam
by Trương Tửu
1 reviews

Lúc còn bé, mình chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, cũng hay hát mấy câu đồng dao truyền miệng. Kiểu như:

"Chi chi chành chành

Trái chanh nổi lửa

Con ngựa đứt đuôi

Ba vương ngũ đế

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ập"

Hồi đó, mình chưa hiểu hết, chỉ nghĩ được là mấy câu từ này có vẻ tối nghĩa quá. Sau đó lớn lên th... đọc tiếp
Nhật Linh đã thêm 1 sách vào thư viện
Kinh Thi Việt Nam
by Trương Tửu
1 reviews