by Ayn Rand. Nhóm Dịch: Vũ Lan Anh đặng Quang Hiếu Vũ Hoàng Linh Nguyễn Kim Ngọc Trần Thị Hà Thủy

Review sách SUỐI NGUỒN

Nhàn-n Nhã-a đã review


Review khác về sách này 2
Ngô Diệc Chi đã review sách này

Bản thân mình lúc mới đọc xong cũng thích tác phẩm này, kiểu bị kéo theo tiếng nói rất mạnh mẽ của tác phẩm và cả sự thể hiện "chất" của nhân vật ý.

chi tiết