Sách đã review 2
Nhàn-n Nhã-a đã review sách

Review " BẠCH DẠ HÀNH "- Higashino Keigo

Chưa có cuốn sách nào khiến tâm trạng mình bối rối sau khi gấp lại như vậy . Cảm giác khi đọc xong cuốn sách này khác hẳn so với " Phía sau nghi can X " . Một cuốn sách quá sức tưởng tượng so với 1...

xem chi tiết
Nhàn-n Nhã-a đã review sách

Suối Nguồn đủ sức nặng để chuyên chở một xã hội từ năm 1943 ở nước Mỹ và nhẹ tênh vừa vặn cho mọi loại xã hội mà theo tôi nghĩ là đúng và có giá trị tới bây giờ và mãi mãi về sau.

Suối Nguồn như một phổ ánh sáng từ bước sóng không nhìn thấy được cho đến nhận biết được bằng ánh mắt con người thì nền tảng cho mọi sự sáng tạo, tồn tại đều xuất phát từ cá nhân mà không phải theo...

xem chi tiết