Sách của nhà xuất bản: Văn Học
7515 quyển sách
Số Đỏ
Vũ Trọng Phụng
13
Con Hủi
Helena Mniszek
12