Sách của nhà xuất bản: Tri Thức
402 quyển sách
Hồi Sinh Sự Thần Kỳ Nhật Bản
Hiroshi Mikitani, Ryoichi Mikitani
1
Quân vương
Niccolo Machiavelli
6