Sách của nhà xuất bản: Kim Đồng
1830 quyển sách
Chuyện Kể Thành Ngữ
Phạm Đình Ân - Minh họa: Thùy Dung, Kim Liên, Thu Trang, Linh Vương
2
Tippi Hoang Dã (Tái Bản 2019)
Tippi Degré, Sylvie Robert, Alain Degré
0