Sách của nhà xuất bản: Kim Đồng
1902 quyển sách
Đêm Hội Long Trì
Nguyễn Huy Tưởng
5