Suối Nguồn
by Ayn Rand
16 reviews
Có 29 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Suối nguồn là tiểu thuyết văn học không chỉ nói về ngành kiến trúc về cuộc sống của người kiến trúc sư mà nó còn nói lên khát vọng lí tưởng mục tiêu của mỗi con người. Ở đó xuyên suốt là câu chuyện của 1 chàng trai mà người ta gọi lập dị khác người nhưng mạnh mẽ , quyết liệt sẵn sàng đấu tranh cho lí tưởng cho sự sáng tạo của anh ta dù cuộc sống bên ngoài thế giới đè nén những ... đọc tiếp